GENERELLE BETINGELSER OG PRISER

SÆSON 2021 / 2022

VI FØLGER SUNDHEDSMYNDIGHEDERNES ANBEFALING VEDR.

COVID – 19

UGE 34 ER GRATIS FOR ALLE

GRENAA : START MANDAG DEN. 23 AUGUST 2021

RØNDE : START TIRSDAG DEN. 24 AUGUST 2021

HOBRO  : START TORSDAG DEN. 26 AUGUST 2021 

 

Tilmeldning:  www.dance2day.dk

Husk at tilmelde jer Dance2Day´s Facebook / Instagram´s hjemmeside for løbende arrangementer, billeder, nyheder mm.

Undervisningen må ikke videregives.

Priserne er inklusiv Koda / Gramex afgifter.

 

8 MDR DANS ( SEPTEMBER 2021 – APRIL 2022 ) 

DATO FOR AFDANSNINGSBAL KOMMER SENERE. 

GRENAA

PRIS FOR HELE SÆSONEN INKL. 10 % RABAT

KR. 2025,- 

ALTERNATIV KAN KONTIGENTET DELES OP I 3 RATER. 

1 RATE    ONSDAG DEN. 1 SEPTEMBER 2021

KR. 750,- 

2 RATE    MANDAG DEN. 1 NOVEMBER 2021

KR. 750,- 

3 RATE    TIRSDAG DEN. 1 FEBRUAR 2022

KR. 750,-

VED DELTAGELSE PÅ FLERE HOLD KONTAKTES MAJA 

HOBRO

PRIS FOR HELE SÆSONEN INKL. 10 % RABAT

KR. 2025,- 

ALTERNATIV KAN KONTIGENTET DELES OP I 3 RATER. 

1 RATE    ONSDAG DEN. 1 SEPTEMBER 2021

KR. 750,- 

2 RATE    MANDAG DEN. 1 NOVEMBER 2021

KR. 750,- 

3 RATE    TIRSDAG DEN. 1 FEBRUAR 2022

KR. 750,-

VED DELTAGELSE PÅ FLERE HOLD KONTAKTES MAJA 

RØNDE

PRIS FOR HELE SÆSONEN INKL. 10 % RABAT

KR. 2095,- 

ALTERNATIV KAN KONTIGENTET DELES OP I 3 RATER. 

1 RATE    ONSDAG DEN. 1 SEPTEMBER 2021

KR. 775,-

2 RATE    MANDAG DEN. 1 NOVEMBER 2021

KR. 775,-

3 RATE    TIRSDAG DEN. 1 FEBRUAR 2022

KR. 775,- 

VED DELTAGELSE PÅ FLERE HOLD KONTAKTES MAJA 

 VOKSEN PARDANS KR. 495,- PR. MÅNED

 

DANSESKOLEN HOLDER LUKKET. 

UGE 42 

UGE 51 & 52 

UGE 7 

BESØGSDAG PÅ DANSESKOLE.

FØRSTE DANSEDAG I HVER MDR. ER FORÆLDRE VELKOMMEN PÅ DANSESKOLEN.

Aftalevilkår om ændringer som følge af COVID-19 situationen

”Danseskolen er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af aftalen, såfremt lovgivning eller myndighedsafgørelser umuliggør afvikling af undervisning eller forhindrer eller forbyder forsamling af mennesker.

Det samme gælder, såfremt danseskolen som følge af myndighedsvejlednin-ger og anbefalinger ikke finder det forsvarligt eller muligt at afvikle under-visningen inden for de aftalte rammer og tidsterminer”.

VEDR. UDMELDELSE

I tilfælde af udmeldelse skal det ske skriftlig til danseskolen.

Udbliver du / i fra danseskolen betragtes du / i stadig som tilmeldt.

OBS: Billeder fra danseskolens arrangementer kan blive lagt ind på hjemmesiden samt facebook/Instagram, hvis i ikke ønsker dette bedes i sende en maile til Dance2Day. 

INDBETALT KONTIGENT KAN IKKE TILBAGEBETALES.

BETALING :    

MOBILEPAY PÅ :

2 4 5 1 2

KONTO NR.. :    9354 – 0000450397

JEG TRÆFFES PÅ TELEFONNR. 30860941 MELLEM KL. 10.00 – 12.00